EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2019 – Wire Real Estate

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2019
May 10, 2019

Wire.RealEstate powered by GoogleEfTEN Real Estate Fund III AS üldkoosolek otsustas 2019. aasta aprillis jaotada dividende summas 3 061 tuhat eurot. Dividendide jaotamisega kaasnes tulumaksukulu summas 140 tuhat eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.04.2019 oli 15,22 eurot. NAV vähenes aprilli jooksul seoses dividendide väljakuulutamisega 6,2%. Ilma dividende jaotamata oleks NAV aprillis suurenenud 0,8% võrra. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 30.04.2019 seisuga 16,46 eurot (31.03.2019: 17,3 eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis aprillis 777 tuhat eurot müügitulu, mis on kuu varasemaga samal tasemel. Fondi EBITDA oli aprillis 594 tuhat eurot (märtsis 639 tuhat eurot).

Fondi puhaskasum on 2019. aasta aprillis 251 tuhat eurot (märtsis: 450 tuhat eurot). Madalam puhaskasum oli seotud dividendide väljakuulutamisega kaasnenud tulumaksukuluga ning Leedu tütarettevõtete edasilükkunud tulumaksukulu korrigeerimisega.

Selle aasta esimese nelja kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud 3,1 miljonit eurot müügitulu (15% ja 410 tuhat rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil), mis on tulnud nii uutest investeeringutest (Evolution büroohoone, ABC Motorsi müügi- ja teeninduspinnad) kui ka üüritulu suurenemisest Läti DSV kinnistul pärast juurdeehitust. Fondi EBITDA on selle aasta esimese nelja kuu jooksul kokku 2 469 tuhat, mis on 17% (357 tuhat eurot) kõrgem kui eelmisel aastal.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta 2019. aasta esimese nelja kuu kasumilt kokku dividende 843 tuhat eurot (26 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 30.04.2019 seisuga 113,5 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 49,1 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).

See Website: https://eften.ee/en/funds/eften-real-estate-fund
Contact Information:
Marilin Hein Finantsjuht Tel. 655 9515 E-post: marilin.hein@eften.ee

Tags:
Wire Real Estate, Wire, North America, United States, English